sábado, 20 de febrero de 2010


Cola, paper del water, filferro, plastilina, guix...i molta imaginació!!!